معدن موعود گرمسار

گل نمک 14 مرداد 1399 127

شرکت معدن سنگ نمک موعود
معدن موعود توانایی تولید روزانه ۵۰۰تن انواع سنگ نمک با خلوص بسیار بالا برای کاربری صنعتی و خوراکی است. اغلب معادن سنگ نمک، در مراحل تأسیس، پروانه بهره برداری سنگ نمک صنعتی را اخذ می‌کنند لیکن به معدن موعود بدلیل خاصیت سنگ نمک ذخایر موجودش پروانه سنگ نمک خوراکی تعلق گرفته است.
نمونه هایی از سنگ نمکهای معدن موعود با خلوص تقریبا ۱۰۰ درصد خود گواه این ادعاست. البته انواع سنگ نمک های رنگی و هالیت نیز در این معدن یافت می‌شود که اینها همه امکان تأمین سفارشات از صنایع مختلف و با کاربردهای مختلف را فراهم آورده است.
تولید روزانه ۱۰۰۰ تن نمک سرندی برای ضد یخ و نمک جاده و نیز حتی انواع سفارشات سنگ نمک خاص که برای صادرات به خارج از ایران لازم است در کیسه های جامبو(بیگ بگ) بسته بندی شوند؛ بسیاری از کاستیها را پوشش خواهد داد.
گروه کارخانجات گل نمک با گرد هم آوردن دو معدن موعود و میلاد، تقریبا هیچ سفارشی را بی پاسخ نخواهد گذاشت و به خواست خدا روزهای درخشانتر از روزهای موفق گذشته در پیش خواهد بود.

تماس