موارد مصرف نمک

گل نمک 8 آبان 1398 مقالات , 203

گروه کارخانه جات گل نمک

آیا نمک تصفیه شده فقط در بخش صنایع غذایی و نمک صنعتی فقط در صنایع غیرخوراکی مصرف می شود؟

همان طریق که امکان دارد از نمک معدنی تصفیه نشده در صنایع غذایی استفاده شود، این امکان هم موجود است که از نمک تصیه شده در صنایع دیگری به غیر از صنایع غذایی استفاده شود.لابد سؤال پیش می اید که چه صنایعی؟ پاسخ مشخص است؛ صنایعی که حساسیت تجهیزات و دستگاه های آن ها استاندارد ی بالاتر از میزان خلوص نمک معدنی می طلبد. مثل برخی از نساجی ها و… .

همان طور که می دانید کاربرد های وسیع نمک معدنی در صنایع مختلف(بیش از ۱۵۰صنعت) باعث اطلاق لفظ نمک صنعتی به نمک حاصل از خردایش سنگ نمک معدنی شده است.

تماس